Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Belirlenen sınırlar içinde üretilen tıbbi atıklar, yüksek basınçlı buhar ile dezenfekte edildikten sonra parçalayıcı ünitesinden geçerek evsel atık niteliği kazanmakta ve düzenli depolama sahasında bertaraf edilmektedir.

export1

Diğer Projelerimiz