Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Birliği oluşturan mahalli idareler adına öncelikli misyonumuz; modern hayatın getirisi olan atıkların geri kazanılarak yeniden kullanmak ve düzenli olarak depolamaktır.

Bu süreçte; daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak adına, atık politikaları oluşturup, uygulayarak halkı bilinçlendirmek ve sürece katılımını sağlamak.

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması ve atıkların ekonomiye kazandırılması amacı ile  hizmet alanı içerisinde yer alan yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmak misyonumuzu oluşturmaktadır.

Vizyonumuz

Doğal ve tarihi değerlerimizi korumak amacıyla çıktığımız bu yolda, şehir ve köy hayatını bir bütün olarak geliştirerek, doğa ile uyum içinde sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak.

Doğa ile uyum içerisinde yaşamak için gelecek nesillere örnek teşkil etmek ve onlara temiz bir doğa bırakmak amacıyla, sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerleri korumak.