Entegre Katı Atık Tesisi

edikab (1)

Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri Üniteleri

 • Atık Depolama (Lot 1) Sahası  4 Ha

 • MBR Biyolojik Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi

 • Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu 

 • Güvenlik ve Kantar Binası 

 • İşletme İdari Binası 

 • Tıbbi atık sterilizasyon tesisi

 • Atölye 

 • Su Deposu

 • Teker Yıkama Ünitesi 

 • Geçici Atık deposu

 • Elektrik Üretim Tesisi 

 • Mekanik ayrıştırma ve Digester , Kompost ünitesi 

Diğer Projelerimiz