Çöp Depolama Alanı

Proje kapsamında 3 lot olarak planlanan tesisin 1.lotu 4 hektarlık bir alanda hazırlanmıştır.

Yapılan hafriyat çalışması sonrası alanın tabanına 50 cm kalınlığında kil tabakası serilerek sıkıştırılmıştır. Daha sonra jeomemran ve jeotekstil uygulamaları yapılmıştır.

Sızan çöp sularının toplanması için borulama ve çakıl işlemleri yapılarak (lot 1) hazır hale getirilmiştir.

IMG_1064

Diğer Projelerimiz