Hakkımızda

Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği

Edirne, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa belediyelerinin katılımı ile oluşturulan Edirne Katı Atık Yönetim Birliği, İçişleri Bakanlığının 2/10/2007 tarihli ve 62221 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8/10/2007 tarihinde onaylanarak kurulmuştur.

Birlik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunlarındaki yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve bu amaçları gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerinde üyelerinin hak ve yetkilerine sahip, mahalli idare niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşudur.

2014 yılı yerel seçimlerinden sonra oluşturulan birlik meclisinin 30.10.2014 tarihli kararı ile kurucu üyelere ilaveten Edirne İl Özel İdaresi birlik sınırları içerisinde kalan 96 adet köy ile birliğe üye olmuştur. Böylece Edirne merkez ilçe, Havsa, Lalapaşa ilçelerinin tüm yerleşim birimleri birliğin yetki sınırına dahil edilmiştir.

Çalışma Alanı ve Süresi

Birliğin faaliyetleri, üye mahalli idarelerin İmar Kanunu hükümlerine göre mücavir alanları, birlik çalışma sınırlarını oluşturup, çalışma süresi ise sınırsızdır.

Birlik Kurucuları