Projelerimiz

edikab (5)

Entegre Katı Atık Depolama

Bir çok üniteden oluşan entegre katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisleri

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma

100 m³/gün kapasiteli (MBR) UF+Mebran bioreaktör biyolojik arıtma tesisi

Biyometenizasyon Ünitesi

Organik atıklardan çıkan gazdan, elektrik üretme ünitesi

Tıbbi Atık Sterilizasyon

Tıbbi atıkların yüksek basınçlı buhar ile sterilizasyon edildiği ünite

Güvenlik ve Kantar

Tesise girenambalaj atığı ve kompost ürünlerinin tartım ve kayıt alanı

Çöp Depolama Alanı

4 hektarlık bir alanda yaklaşık 950.000 m³ lük bir çöp depolama hacmine sahiptir.

Elektrik Üretim Ünitesi

Çöpten çıkan metan gazından elektrik üretmek için hazırlanan üretim ünitesi

Enerji Nakil Hattı

100 m³/gün kapasiteli (MBR) UF+Mebran bioreaktör biyolojik arıtma tesisi

Su Deposu

 13 adet yangın hidrantlarında kullanılmak üzere 200 m³’lük kapasitede su deposu.