Gelecek Nesillere
Yaşanabilir Bir Dünya
Bırakmak İçin Çalışıyoruz

Geri Dönüştürüyoruz

Kağıt, plastik gibi geri dönüştürebilir maddeleri ekonomiye geri kazandırarak, doğal kaynakların korunmasına yardım ediyoruz.

Doğayı Koruyoruz

Sızıntı suyu toplama, kompostlama ünitelerini özel malzemeler ile kaplayarak doğaya karışmalarını engelliyoruz.

Enerji Üretiyoruz

Çöp depolama alanında oluşmakta olan gazları toplayıp, elektrik üretim santraline aktararak enerji üretimi sağlıyoruz.

Projelerimiz

3 Lot olarak planlanan atık depolama alanları, biyolojik sızıntı suyu arıtma tesisi, sızıntı suyu dengeleme havuzu, ambalaj atığı toplama ve kompost tesislerinden oluşan dev projelerimiz geleceğimiz için çalışıyor.

Kurumsal Misyonumuz

Daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak adına, çevre ve atık politikaları oluşturup, uygulayarak halkı bilinçlendirmek ve sürece katılımını sağlamak için emin adımlar atıyoruz.

Fikirleriniz bizim için değerli.

Doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir bir şehir hayatı oluşturmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için fikirlerinizle çevre politikalarımızı şekillendiriyoruz.

Öneri ve görüşleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.