Tüm Türkiye’ye örnek olan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri’nde

2021 yılının ilk 10 ayında;
Çöpten ürettiğimiz 7 614 120 kwh elektrik ile 855.961,72 TL
616 844 ton tıbbi atıktan 215. 673, 05 TL birliğimize gelir elde ettik.

Edirnemize, birliğimize üye belediyelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.